Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (53.2%)
Firefox
Firefox (23.1%)
Safari
Safari (7.8%)
Internet Explorer
Internet Explorer (7.3%)
-
Mozilla (4.1%)
Edge
Edge (2.6%)
Opera
Opera (1.1%)
Autre
Autre (0.8%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Netscape (0.0%)